کانون آگهی و تبلیغات مادنگار

 

کانون آگهی و تبلیغات مادنگار در سال 1379 فعالیت خود را در زمینه ی مشاوره تبلیغاتی آغاز و در سال 1383 با در اختیار گرفتن بخشی از فضای تبلیغات محیطی شهر اصفهان در این حوزه شروع به کار نمود. در این سال ها مادنگار خلاقیت، تعهد و سلامت کاری را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و تمام تلاش خود را در جهت تکمیل، ارتقا و بهینه سازی وضعیت تبلیغات استان و صاحبان آگهی بکار گرفته است و سعی بر این دارد که با ایجاد تحولی مثبت بر پایه ی اصول حرفه ای تبلیغات و بازاریابی گامی موثر در این بخش بردارد. چرا که ارتقا سطح کیفی برند مشتریان رابطه مستقیم با رشد این کانون دارد.

ما بر این باوریم که همکاری با مادنگار قطعاً سرآغاز یک تحول خواهد بود.